1. Turlar maksimum 10 saat ile sınırlı olup zaman aşımı durumunda  ekstra ücret talep edilir.
 2. Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.
 3. Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti,nedeni ile gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentamız  programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir..
 4. Tüketici turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
 5. Acenta ,Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 6. Acenta, yeterli katılımın olmaması veya  gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 5 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret iade edilir.
 7. Gezi esnasında hava ve yol koşullarına göre  acenta yetkilisi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 8. Tura katılan tüketicinin;  Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
 9. Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine  sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur
 10. Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez
 11. Acentenin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır
 12. Düzenlenen voucher ve ekli kayıt formu bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi, bu rezervasyonu yaptırırken sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme şartlarını anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.